Vi tilbyr avlastning for barn, ungdom og voksne. Vi tilrettelegger helgen utifra den enkeltes behov. 

Vi har en gård med mye skog og mange dyr og stell og rutiner rundt disse. Dette bruker vi aktivt i avlastningshelgene.

Ta kontakt for å høre om vi har ledig kapasitet, flere detaljer, pris osv. 

unsplash